Ласкаво просимо на Bit Trade

Сучасні реалії створюють умови, за яких усе актуальнішим стає застосування інноваційних цифрових технологій. Зокрема, технології розподіленого реєстру, а також децентралізованих інформаційних платформ, інфраструктура яких функціонує із використанням цієї технології.

Однією із сучасних і динамічно зростаючих децентралізованих інформаційних платформ на базі технології розподіленого реєстру є Соціальна мережа «Система Bitbon».

Розвиток Системи Bitbon спрямовано на модернізацію електронної комерції з використанням інструментів технології розподіленого реєстру, що дозволяють реалізовувати нові способи обліку та розпоряджання майном, зокрема фінансовими коштами в правочинах із товарами та послугами.

Bit Trade спеціалізується на промоутуванні освітніх модулів і програм, присвячених платформній економіці та Системі Bitbon.